مهمــترین هــای خبــری: ســایـر اخبــار...
یکشنبه 20 فروردین 1400
با حضور مدیر کل دفتر تحقیق و توسعه شهرداری های کشور, دانشگاه کاخک نیز افتتاح شد.

با حضور مدیر کل دفتر تحقیق و توسعه شهرداری های کشور, دانشگاه کاخک نیز افتتاح شد.با حضور مدیر کل دفتر تحقیق و توسعه شهرداری های کشور, دانشگاه کاخک نیز افتتاح شد.با حضور مدیر کل دفتر تحقیق و توسعه شهرداری های کشور, دانشگاه کاخک نیز افتتاح شد.با حضور مدیر کل دفتر تحقیق و توسعه شهرداری های کشور, دانشگاه کاخک نیز افتتاح شد.با حضور مدیر کل دفتر تحقیق و توسعه شهرداری های کشور, دانشگاه کاخک نیز افتتاح شد.

شنبه 10 فروردین 1400

نامگذاری دانشگاه بـه اسم سـال بهداشـت مزرعه و رفتار درمانی شهرداری گناباد

شنبه 10 فروردین 1400

نامگذاری دانشگاه بـه اسم سـال بهداشـت مزرعه و رفتار درمانی شهرداری گناباد

شنبه 10 فروردین 1400

نامگذاری دانشگاه بـه اسم سـال بهداشـت مزرعه و رفتار درمانی شهرداری گناباد

شنبه 10 فروردین 1400

نامگذاری دانشگاه بـه اسم سـال بهداشـت مزرعه و رفتار درمانی شهرداری گناباد

دسترسی سریع:

  • پایگاه خبری علوم پزشکی گناباد
  • دانشگاه علوم پزشکی گناباد
  • دبیرخانه شورای ملی سالمندان
  • سازمان بهریستی کشور
  • مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

اطلاعات تمــاس:

آدرس: خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی, حوزه پردیس علوم پزشکی گناباد
شماره تماس: 05157250000

مشــاهــده روی نقشــه
تمامی حقوق محفوظ و به پایکاه اینترنتی صدای سالمند (شرکت مهر اندیشان دوستدار سلامت) تعلق دارد.
طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات و ارتباطات زینوپارس
CopyRight 2021 Sedaye Salmand Co. All Right Recived.
Supported By: ZinoPars Co